2010-12-09

Feie for egen dør, Stoltenberg og Storberget.

I morgen, fredag 10 desember 2010, skal Regjeringen i statsråd angivelig legge frem Datalagringsdirektivet.  Samme dag deles Nobels fredspris ut til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Denne ironien er ikke tapt på Nettavisens Magnus Blaker som i dag publiserte artikkelen "Slik skal de unngå skandale".

Det er veldig trist å se vår statsminister og justisminister blamere seg selv ved å fremstå som hyklere på en slik dag.  På den ene siden fordømmer de andre regimers totalitære grep -- og på den annen side introduserer de lovgivning som legger en klam hånd over demokratiet og rettsstaten.

Det er sjelden man ser en slik skamløs prinsippløshet og mangel på ryggrad hos ledere som ønsker å bli ansett som Statsmenn.  De prinsippene som ligger til grunn for å bygge en rettsstat står høyest beklagelig ikke høyt i kurs hos politikere som ikke vet når det er deres plikt å være rake i ryggen og beskytte hardt tilkjempede prinsipper.

Jeg hadde helst sett at representanter for den sittende regjeringen hadde anstendigheten til å holde seg borte fra prisutdelingen og ikke skjende Nobelprisen ved sin tilstedeværelse.  Det passer seg dårlig.

Og mens jeg husker på det:

Forøvrig mener jeg fremdeles at Storberget bør fratre sin stilling som justisminister fordi han ved å mene at det ikke skal behøve å foreligge skjellig grunn til mistanke for å kunne overvåke privatpersoner er fundamentalt uegnet til å være justisminister i en liberal rettsstat.

Update: To my english-speaking readers:  I messed up.  This blog entry was meant for my other blog.  My apologies for the confusion.

No comments:

Post a Comment